God Adgang

Klinik for Fysioterapi Tønder er blevet certificeret fra organisationen “God Adgang” og har i den anledning modtaget diplom, idet klinikken opfylder de stillede behov og tilgængelighedskrav fra 7 handicapgrupper. Klinik for Fysioterapi Tønder har således fået tildelt følgende mærker: Kørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Personer med læsevanskeligheder og Udviklingshandcappede.

For yderligere information henvises til http://www.godadgang.dk