Velkommen til FysioDanmark Tønder – Klinik for Fysioterapi Tønder ApS – v. Mette A. Gläser

 

Her i klinikken er vi i øjeblikket 8 medarbejdere, der står klar til at gøre vores yderste for at give en god behandling. Der sættes en ære i, at vi er velkvalificerede, og behandlerne har derfor ud over den ordinære uddannelse, taget de mest anerkendte danske og internationale efteruddannelser indenfor ryg – og nakkebehandling. Desuden behandler vi mange neurologiske, medicinske og ortopædiske patienter hver dag. Gennem løbende videreuddannelse og specialisering indenfor de forskellige dele af faget har vi opbygget et bredt erfaringsgrundlag.

Klinikken er baseret på en grundtanke om at enhver person/klient skal involveres mest muligt i egen behandling og tage den mulige del af ansvaret for at denne lykkes med den bedst mulige professionelle hjælp.

Klinikken har aftale med Den Offentlige Sygesikring, hvilket betyder, at patienter med lægehenvisning har krav på tilskud, ligesom yderligere tilskud kan ydes til de patienter, der har aftale med Sygeforsikringen “danmark”.

FDK

Bygningspræmiering

FysioDanmark Tønder har i dag af Tønder Kommune fået tildelt en pris for istandsættelsen – renoveringen og tilbygningen – af vores klinik-bygning! Det er vi stolte af og nærmere omtale af begivenheden findes her på hjemmesiden under “Bygningspræmiering”.

Prisuddeling i form af pengepræmie og messingskilt til opsætning på husfacaden.

Prisuddeling i form af pengepræmie og messingskilt til opsætning på husfacaden.

FysioDanmark Tønder

Klinik for Fysioterapi Tønder” skifter navn til “FysioDanmark Tønder

Sammen står vi stærkere, og derfor skifter vi navn til FysioDanmark og bliver en del af Danmarks nye, store fysioterapeut-kæde, som er en sammenslutning af ca. 60 førende klinikker i landet. Det betyder, at din ”gamle” fysioterapi-klinik får et nyt udtryk i form af FysioDanmarks logo og skiltning. Medarbejderne er de samme, velkendte fysioterapeuter som hidtil, men behandlingen bliver om muligt endnu bedre. Vi glæder os til at se dig i klinikken!

Hjemmesiden vil indenfor nærmeste fremtid ligeledes få en ny og ajourført udformning.

Vores tlf.nr. forbliver det samme: 7472 4954 og vi beholder samme mail-adr: mail@klinikforfys.dk samt samme web-adr.: www.klinikforfys.dk

 

Hjertestarter

Klinik for Fysioterapi Tønder ønsker at yde service og være tryghedsskabende og vi har således fået opsat hjertestarter. Vi har og skal alle gennemgå kursus i brugen af det nye apparat. Alle medarbejderne gennemgår yderligere løbende 1. hjælpskurser. Hjertestarteren er registeret via “TrygFonden Hjertestarter App” og indgår derved i en landsdækkende oversigt for placeringen af hjertestartere.hjertestarter

“Link” til artikel om slidgigt

Artikel om slidgigt“http://nyhederne.tv2.dk/2015-05-17-gode-raad-til-slidgigt-saadan-faar-du-faerre-smerter”

Gode råd til slidgigt: Sådan får du færre smerter nyhederne.tv2.dk

Her i klinikken har vi gode erfaringer med netop denne problemstilling og kører med succes GLAD hold. Ring til klinikken for yderligere info og opstart af hold.

 

 

Bauerfeind – Bandager mv.

Klinikken har nu været forhandler af kvalitetsvarer indenfor medicintekniske produkter – herunder diverse bandager og kompressionsstrømper – fra firmaet, Bauerfeind, i en længere periode. Vi har høstet rigtig gode erfaringer med produkterne fra Bauerfeind. Produkterne kan hjælpe folk med at genvinde deres bevægelighed og dermed øge forudsætningerne for et godt helbred. Via dette opslag på vores nyhedsoversigt  ønsker vi at gøre opmærksom på produkterne. Yderligere info om produkterne kan fås ved henvendelse til Klinik for Fysioterapi Tønder, tlf. 7472 4954, eller via hjemmesiden fra Bauerfeind: http://www.bauerfeinddanmark.dk

 

FysioDanmark

FysioDanmark: 52 klinikker (per primo 2016)  har dannet landets største fysioterapi-kæde – og vores klinik –  ”klinikforfys” – er en del af dette samarbejde. Nogle af  landets førende fysioterapi-klinikker har forenet sig i kædesamarbejdet, FysioDanmark Aps. Det sker for i fremtiden landsdækkende, at kunne tilbyde sundhedsfremme, træning og behandling med fokus på kvalitet, innovation og vidensdeling.

Målet for FysioDanmark er at blive landsdækkende med 60-65 klinikker i løbet af 2016. FysioDanmark bliver således landets største aktør på fysioterapi-markedet og vil indgå i samarbejdsaftaler og projekter med bl.a. virksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber, kommuner og patientforeninger. FysioDanmark har visionen om at være størst på det danske marked af ydelser indenfor fysioterapi og sund livsstil.

De enkelte klinikker i FysioDanmark samarbejdet vil stadig arbejde enkeltvis med patienter og andre opgaver, men derudover altså satse på forskellige produkter og projekter på tværs af klinikkerne, ligesom efteruddannelse og viden udveksling skal løfte kvaliteten på tværs.

http://fysiodanmark.dk

 

God Adgang

Klinik for Fysioterapi Tønder er blevet certificeret fra organisationen “God Adgang” og har i den anledning modtaget diplom, idet klinikken opfylder de stillede behov og tilgængelighedskrav fra 7 handicapgrupper. Klinik for Fysioterapi Tønder har således fået tildelt følgende mærker: Kørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Personer med læsevanskeligheder og Udviklingshandcappede. For yderligere information henvises til http://www.godadgang.dk 

 

Klinik for Fysioterapi Tønder er på “Facebook”

Klinikken har nu også oprettet en side på “Facebook”. Vi vil forsøge os med – også via dette medie – at gøre opmærksom på vores virksomhed og vil via denne vej udbrede nyheder og information og om det vi kan tilbyde, samt fortælle om det vi går og laver. Vi håber, at I vil tage godt imod vores nye initiativ, og at I vil være med til at sprede/videresende “nyheden”. Informationer her fra hjemmesiden vil således fremover ligeledes i kortform blive præsenteret på “Facebook”, hvor vi kan findes under Klinik for Fysioterapi Tønder.

 

Vedr. Medicinkort

De patienter, der har medicinkort fra kommunen, kan nu meddele dette i receptionen. Klinikken har nu mulighed for elektronisk at sende den del af fakturaen, der ikke er egenbetaling, til kommunen.

 

Udvidet Lænde-Ryg Undersøgelse

Klinikken er blevet godkendt til at kunne foretage “Udvidet Lænde-Ryg Undersøgelse“. En sådan undersøgelse kræver en special henvisning, som kan fås efter vurdering fra egen læge. Der er alene tale om en omfattende undersøgelse, der stækker sig over flere dage. Undersøgelsen har til formål at klassificere patientens lænde-ryg problem, hvorefter undersøgelsens resultat afrapporteres til lægen mhp. udarbejdelse af videre behandlingsplan.

 

Løbestil – Analyse

Fysioterapeut, Mette F. Hansen, har gennemgået videreuddannelse i form af kursus i “løbestilsanalyse“. Klinikken kan nu tilbyde brugerne/løbere yderligere assistance og undersøgelse ved ønske herom. Løb på løbebånd og videooptagelse samt indgående samtale er med til at danne grundlag for analyse og vejledning. Nærmere beskrivelse af vores tilbud om løbestilsanalyse kan ses her på hjemmesiden – via hovedmenuen under punktet “Specielle tiltag“.

 

Udeblivelser – Afbud

Der gøres igen opmærksom på, at klinikken i tilfælde af evt. afbud skal orienteres herom før kl. 0900 den dag behandlingen er aftalt til. Afbud kan meddeles klinikken telefonisk på tlf. 7472 4954. Husk den rettidige underretning ved afbud, idet klinikken ellers er nødsaget til at opkræve et udeblivelsesgebyr på kr. 160,00 – dette jf. takstskilt på hjemmesiden under pkt. “Priser og tilskud” samt jf. opslag i venteværelset. Udeblivelsesgebyret opkræves fordi en behandler ellers går ledig og en anden patient ikke kan få mulighed for at blive behandlet. Vi håber på Jeres forståelse herfor.

 

SUPERSOLE

Fysioterapeut, Mette A. Gläser, har gennemgået og afsluttet et kursus, som nu har gjort hende til certificeret “SUPERSOLE” behandler, hvilket betyder, at hun fremover i endnu højere grad kan varetage undersøgelse og behandling af fodrelaterede problemer. Desuden tilbydes nu, at indlægssåler efter SUPERSOLE-konceptet fremover fremstilles og tilpasses i klinikken.

Nærmere om emnet kan ses under http://www.supersole.dk samt kan oplyses ved henvendelse til klinikken på tlf. 7472 4954. Emnet omtales desuden på hjemmesiden. Omtalen kan findes via hovedmenuen under punktet “Specielle tiltag“.