Til læger

Modtager I elektronisk henvisning?

Vi modtager elektroniske henvisninger, kommunikation og epikriser via profdocs medcombaserede kommunikationssystem. Henvisningen sendes af lægen til henvisningshotellet. Vær opmærksom på, at patienten selv skal kontakte os, for at få en tid. Alle henvisninger behandles elektronisk med mindre de er udstedt fra hospitalerne.

Vores lokationsnummer er: 5790000226122, vores ydernummer er: 564095 og så er der lige et CVR-nummer: 32259464

 

Er der lang ventetid?

Der kan forekomme ventetid. Ventetiden offentliggøres løbende på “sundhed.dk” 

 

Hvordan går det hurtigst?

Ved at bede patienten ringe os op umiddelbart og aftale en tid. Ofte har vi et afbud vi kan tilbyde samme dag eller dagen efter.

 

Hvilke supplerende oplysninger ønsker I på henvisningen?

Vi ønsker naturligvis beskrevet henvisningsårsagen. Derudover de relevante fund og undersøgelser, der er i relation til lidelsen. Det kan være rtg og scanningsbeskrivelser, speciallægeudtalelser, operationsbeskrivelser og regimer. I forbindelse med genoptræning efter sygehusophold skal der foreligge en genoptræningsplan som medsendes. Det er endvidere relevant at oplyse hvilken type analgetika der anvendes og hvorvidt der evt. der anvendes blodfortyndende medicin. REDFLAGS skal fremgå af henvisningen. Det skal ligeledes fremgå af henvisningen om behandlingen hører under speciale ”62” eller hvis man ønsker patienten udredt under ordningen med udvidet lænderygundersøgelse, der er en forsøgsordning. Det skal endvidere fremgå om patienten er omfattet af ordningen for progredierende lidelser, der giver ret til vederlagsfri holdtræning.