Til patienter

Tidsbestilling:

Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00 via tlf. 7472 4954.

 

Behandlingstider/Konsultation:

Mandag – torsdag kl. 07.30 – 18.00 og fredag kl. 07.30 – kl. 15.00. 

 

Til hver behandling medbringes:

Lagen (rent) eller et stort, rent håndklæde, sygesikringsbevis. Derudover kan du medbringe røntgenbeskrivelse, scanningssvar, speciallægeudtalelser mv. Ved en forsikringssag medbringes skadesnummer og forsikringsselskabets data, idet der skal forelægge betalingsgaranti forud for behandlingen.

Hvis du har en sundhedsordning via dit firma skal du oplyse det ved behandlingsstart, idet der skal forelægge betalingsgaranti.

Hvis håndklæde/lagen skulle være blevet glemt, kan et engangslagen nu købes for 20 kroner.

 

Kommunikation via mail ( tonder@fysiodanmark.dk )

Det er muligt at sende e-mail til klinikken og besvarelse heraf vil ske hurtigst muligt. Som udgangspunkt kontrolleres vores mail-boks 2 gange dagligt.

 

Afbud

Afbud skal meddeles klinikken så hurtigt som muligt. Meddeles et afbud senere end kl. 09.00 på behandlingsdagen vil der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr jf. overenskomstpriser. Se venligt takstskilt under fanebladet “Priser og Tilskud”.

 

Afregning

Afregning kan ske via betalingskort.
Afregning foretages efter hver behandling. Holdtræning afregnes månedsvis.

 

Behandlings-tilskud

Klinikken i Tønder er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor ca. 40% i tilskud til din behandling og træning. Tilskud er betinget af, at du er henvist fra en læge. 

De fleste kommuner giver også tilskud, hvis du f.eks. har medicinkort. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du yderligere tilskud.

Mange forsikringsselskaber dækker behandlinger i forbindelse med skader og ulykker. Spørg dit forsikringsselskab. Desuden giver mange virksomheder behandling som del af deres personalepolitik eller har en sundhedsordning. Spørg på din virksomhed. Vi har aftaler med flere landsdækkende leverandører af sundhedsordninger og kan også selv tegne en lokal ordning med din virksomhed.