Klagevejledning til patienter

Patienters klagemuligheder:

Ønsker man som patient at indgive en klage kan – alt efter kategori/anledning – nedenfor anførte vejledning benyttes:

Vedrører klagen sundhedspersonernes faglige arbejde kan klagen indgives til:
Styrelsen for Patientsikkerhed – nærmere ad link: Styrelsen for Patientsikkerhed

Vedrører klagen andet end sundhedsfaglige forhold kan klagen skriftligt indgives til:
Region Syddanmark, Praksisafdelingen, Damhaven 12, 7100 Vejle, Att. sekretariatet.