Fysioterapi (almen)

Fysioterapi

En vigtig del af FysioDanmark-samarbejdet er at dele viden og erfaring på tværs af klinikkerne. Dette gør, at du som patient hos en FysioDanmark-klinik altid kan være sikker på, at du modtager den bedst mulige behandling baseret på den nyeste faglige viden.

Arbejdsområdet for fysioterapeuter er indenfor muskel- og knoglelidelser samt neurologiske lidelser. Derudover er sundhedsfremme også en del af fysioterapeutens virke, herunder genoptræning af hjerte-, lungelidelser og andre medicinske lidelser.

Her hos FysioDanmark Tønder tager vi udgangspunkt i en grundig undersøgelse, hvor der forud for din 1. konsultation er blevet sendt et oplysningsskema til dig på din mail.

Der er typisk 5 trin i dit behandlingsforløb:
– Udrede, hvad du fejler og hvorfor
– Information om din skade og plan for din behandling
– Behandling, der sigter mod at reducere/fjerne dine gener
– Genoptræning, rettet mod et niveau, der reducerer risikoen for at skaden opstår igen
– Vejledning i fysisk aktivitet og andre sundhedstiltag.

Fysioterapeutisk undersøgelse
I FysioDanmark bygger den fysioterapeutiske behandling på en grundig undersøgelse og analyse af den måde, du bevæger dig på. Du skal regne med 30 min. til første undersøgelse og behandling. Det skal sikre, at der er tid til at skabe en grundig forståelse for din skade og hvordan vi kan hjælpe dig.

Dit mål er vores mål
Efter undersøgelsen opstiller vi et fælles mål og en plan for dit behandlingsforløb. Derved sikres, at behandlingen og planen er målrettet netop dine problemer, ressourcer og behov.

Skræddersyet genoptræning
Vores overordnede tilgang til fysioterapi har altid været baseret på aktivitet. Det betyder, at du sideløbende med din behandling, ofte vil blive sat i gang med aktiviteter, med det formål at styrke din krop og reducere risikoen for, at dit problem opstår igen.

Fra uvaner til gode vaner
I mange genoptræningsforløb handler det om at bryde nogle uvaner og erstatte dem med vaner, der er bedre for dit helbred og din generelle sundhed. Det kan være alt fra den måde, du sidder på, går, står eller løfter på – ja i det hele taget bevæger dig på – måske var der en grund til, at du fik din skade. Ændrer vi ikke på det, er der en stor risiko for, at din skade kommer igen – eller at du kan have svært ved at komme af med din skade.

Genoptræning adskiller sig fra almindelig fitness træning ved, at forløbet er tilpasset netop dig og din skade. Dette er kun muligt, når genoptræningen tager udgangspunkt i en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og en løbende justering undervejs i din behandling.