IMS Akupunktur

IMS Akupunktur (Intra Muskulær Stimulering) er primært beregnet til kroniske smertelidelser, der beror på en dysfunktion af det perifere nervesystem og dermed en effektiv behandling til kroniske smerte. Der er meget få bivirkninger.

IMS er et effektivt værktøj der sammen med andre fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingskoncepter behandler en svær klientgruppe med stor succes – kroniske smertepatienter, ryg- og nakkepatienter, arthrose, whiplash, alle myofascielle smertebilleder, hovedpine, kæbeproblemer, kronisk tennis- og golfalbue, fibromyalgi og frossen skulder.

Hvordan virker akupunktur?

Ved indstikning af tynde akupunktur-nåle i hud og muskler stimuleres nervesystemet. Dette medfører en lokal øget blodgennemstrømning samt udskillelse af smertedæmpende hormoner, hvilket resulterer i muskelafslapning, smertedæmpning og dermed facilitering af naturlige helingsprocesser.

Fysioterapeuterne kan vejlede yderligere og den aktuelle tillægsudgift vil ligeledes blive oplyst.