Fysioterapi (vederlagsfri)

Fysioterapi (vederlagsfri)

Hos Fysiodanmark Tønder har vi mange års er erfaring med vederlagsfri forløb indenfor en bred vifte af diagnosegrupper. Alle vores vederlagsfri forløb indeholder 3 dele, hvoraf der forekommer individuelle hensynstagen.

De fleste vederlagsfrie forløb indeholder en form for træning på hold eller individuelt.
Træningen består typisk af : Funktionstræning – Styrketræning – Kredsløbstræning – Balancetræning og sidst men ikke mindst Socialt Samvær.

De 3 dele i et vederlagsfrit forløb:

1. Første gang du kommer skal vi have en samtale om din diagnose, dine evt. funktions-begrænsninger, dine symptomer og dine forventninger. Derudover foretages en funktionstest og der lægges en plan for den fremadrettede træning.
2. Træningen foregår som udgangspunkt på hold, medmindre dette ikke er muligt. Fordelen ved at træne på hold er at du træner i længere tid som på individuel basis. Derudover er det også en god mulighed for at få et socialt netværk ifm. træningen.
3. Som udgangspunkt gentages funktionstestene 2 gange årligt. Testene danner grundlag for, hvorvidt der skal ændres fokus i træningen sammenholdt med, hvordan det går generelt.

For yderligere information omkring vederlagsfri fysioterapi henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning ”Om adgang til vederlagsfri fysioterapi”. I denne vejledning er der ligeledes en diagnoseliste, hvor du kan se om din diagnose hører ind under.