Fødselsforberedelse og Efterfødselshold

Fødselsforberedelseshold

Dette hold henvender sig til gravide, som ønsker at holde formen ved lige under graviditeten. Under graviditeten kan ske en række fysiske forandringer – bl.a. svækkelse af mavemusker og bækkenbund, øgede spændinger i nakke- og skuldermuskulaturen, rygsmerter, nedsat kondition og krampe i lægmuskler. Træningen vil tage hensyn til disse fysiske forandringer og fokusområderne i træningen vil bestå af smidiggørende øvelser og styrkelse af den svækkede muskulatur – herunder bækkenbundsøvelser, ligesom der vil blive arbejdet med øvelser for cirkulation og afspænding. Målet med træningen er at mindske og afhjælpe mulige gener og dermed skabe de bedste forudsætninger for fødslen. Holdet henvender sig til gravide med et almindeligt graviditetsforløb fra 2. trimester. Fødselsforberedelseshold vil løbende blive aktiveret og træningstiderne annonceres. Fysioterapeut, Louise Thomsen Terp, har tilrettelagt træningsforløb. Ved interesse for deltagelse på holdet samt for oplysninger vedrørende træningstider kan henvendelse ske til FysioDanmark Tønder på tlf. 7472 4954.

tykke

  • Kvinder, som er fysisk aktive under graviditeten, oplever graviditet og fødsel som mere enkel end kvinder, der ikke har dyrket fysisk aktivitet i løbet af graviditeten.
  • Fysisk aktive gravide har færre komplikationer under fødslen, end mindre aktive kvinder.
  • Fysisk aktive kvinder har nemmere ved at føde og har oftere en korterevarende fødsel.

(www.sundhedsstyrelsen.dk)
 

Efterfødselshold

På Efterfødselsholdet er der fokus på at genvinde og stabilisere musklerne efter endt graviditet og komme i form igen – alt imens baby er med. Der arbejdes både med stabilitet, styrke, balance og vi får pulsen op. Forløbet består af 10 lektioner á 55 minutter og en individuel konsultation. I den individuelle konsultation får du en samtale og en undersøgelse af dit bevægeapparat og afdækning af evt. problemstillinger og/eller en status på din muskelfunktion. Sammen kan vi så lave en plan for dit træningsforløb på holdet. Øvelserne vil blive tilpasset individuelt til dig, så du får mest muligt ud af forløbet. Træningen foregår på små hold, hvilket åbner mulighed for individuelle justeringer og grundig vejledning. Herved sikres et højt kvalitetsniveau. På holdet træner du i trygge omgivelser sammen med andre mødre – evt. din mødregruppe. Der vil indgå gode tumlelege med babyen og gode råd i forhold til ammestillinger og løfte- og bæreteknikker. Tæppe el. dyne bedes medbragt således babyen får et godt og kendt liggeunderlag. Holdet henvender sig til mødre og deres babyer fra ca. 8 uger efter fødslen.

Fysioterapeut, Louise Thomsen Terp, forestår og har udarbejdet rammerne for træningsforløbet. Pris for 10 x træning + individuel konsultation er 1150,00 kroner.

Ring til klinikken for at høre om mulighederne for evt. tilskud fra Sygesikringen Danmark samt for øvrige spørgsmål. Tilmelding kan ske telefonisk til tlf. 7472 4954 el. via mail@klinikforfys.dk

Træningsforløb på Efterfødselsholdet bekendtgøres endvidere også løbende på vores facebook-side. Fortæl – “tag”/”del” – gerne vores omtale af holdet med andre mødre og veninder, der kunne have glæde af forløbet. (Puslebord forefindes).