Udvidet Lænde-Ryg Undersøgelse

15. april 2013

Klinikken er blevet godkendt til at kunne foretage “Udvidet Lænde-Ryg Undersøgelse“. En sådan undersøgelse kræver en special henvisning, som kan fås efter vurdering fra egen læge. Der er alene tale om en omfattende undersøgelse, der stækker sig over flere dage. Undersøgelsen har til formål at klassificere patientens lænde-ryg problem, hvorefter undersøgelsens resultat afrapporteres til lægen mhp. udarbejdelse af videre behandlingsplan.